ZAMÓWIENIA KARR S.A.

„Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej" Znak sprawy: KARR/05/13

Numer ogłoszenia: 203001-2013; data zamieszczenia: 02.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie 203001-2013
/public/get_file.php?id=233563

KARR_05-13_SIWZ
/public/get_file.php?id=233564

KARR-05-13_Zał nr 7 do SIWZ_Wykaz Zadań
/public/get_file.php?id=233565

Wyjaśnienie treści SIWZ
/public/get_file.php?id=233641

KARR_05-13_SIWZ - wersja edytowalna
/public/get_file.php?id=233642
 

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2
/public/get_file.php?id=233715
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
/public/get_file.php?id=234041


„Świadczenie usługi polegającej na kompleksowej ocenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego udzielanych w ramach projektów realizowanych przez KARR S.A." Znak sprawy: KARR/04/13

Numer ogłoszenia: 205721-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie 205721-2013
/public/get_file.php?id=233645

KARR-04-13_SIWZ_KOW
/public/get_file.php?id=233644

Zał. nr 1 do umowy cz. A
/public/get_file.php?id=233646

Zał. nr 1 do umowy cz. B
/public/get_file.php?id=233647

Zał. nr 1 do umowy cz. C
/public/get_file.php?id=233648

Zał. nr 2 do umowy cz. A
/public/get_file.php?id=233649

Zał. nr 2 do umowy cz. B
/public/get_file.php?id=233650

Zał. nr 2 do umowy cz. C
/public/get_file.php?id=233651

Zał. nr 3 do umowy cz. A
/public/get_file.php?id=233652

Zał. nr 3 do umowy cz. B
/public/get_file.php?id=233653

Zał. nr 3 do umowy cz. C
/public/get_file.php?id=233654

Zał. nr 4 do umowy cz. A
/public/get_file.php?id=233655

Zał. nr 4 do umowy cz. B
/public/get_file.php?id=233656

Zał. nr 4 do umowy cz. C
/public/get_file.php?id=233657

Zał. nr 5 do umowy cz. A
/public/get_file.php?id=233658

Zał. nr 5 do umowy cz. B
/public/get_file.php?id=233659

Zał. nr 5 do umowy Cz. C
/public/get_file.php?id=233660

Zał. nr 6 do umowy cz. A, B, C
/public/get_file.php?id=233661


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=234232

 


„Świadczenie usługi doradztwa specjalistycznego z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego, marketingowego, wdrożenia strategii (coaching), oraz efektywnego wykorzystania dotacji przyznanej w ramach projektów

realizowanych przez KARR S.A." Znak sprawy: KARR/06/13

Numer ogłoszenia: 433062-2013 ; data zamieszczenia: 23.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie 433062-2013
/public/get_file.php?id=234046

KARR-06-13_SIWZ
/public/get_file.php?id=234052

Zał. nr 1 do umowy Część A_Regulamin PK
/public/get_file.php?id=234047

Zał. nr 1 do umowy Część B_Regulamin MF4
/public/get_file.php?id=234048

Zał. nr 2 do umowy Części A_Karta Doradztwa Specjalistycznego
/public/get_file.php?id=234049

Zał. nr 2 do umowy Część B_Karta Doradztwa Specjalistycznego
/public/get_file.php?id=234050

Zał. nr 3 do umowy Część A, B_Ramowe Wytyczne
/public/get_file.php?id=234051

KARR-06-13_SIWZ - edytowalny
/public/get_file.php?id=234045

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
/public/get_file.php?id=234286

ZMIANA TREŚCI SIWZ
/public/get_file.php?id=234287

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=235033„Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej" Znak sprawy: KARR/07/13

Numer ogłoszenia: 222633-2013; data zamieszczenia: 24.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogloszenie 222633-2013
/public/get_file.php?id=234059

KARR-07-13_SIWZ
/public/get_file.php?id=234061

KARR-07-13_SIWZ - edytowalny
/public/get_file.php?id=234057

Zał nr 7 do SIWZ_Wykaz Zadań
/public/get_file.php?id=234062

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=234462
 


Koszalin: Świadczenie usługi przeprowadzenia monitoringu i kontroli prowadzenia działalności gospodarczej uczestników projektów realizowanych przez KARR S.A.
Numer ogłoszenia: 540022 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

540022-2013 ogłoszenie KARR 08 2013
/public/get_file.php?id=235653

Zmiana ogłoszenia
/public/get_file.php?id=235767

SIWZ kontrola i monitoring
/public/get_file.php?id=235655

SIWZ kontrola i monitoring- plik edytowalny
/public/get_file.php?id=235765

Zał. I  do umowy  Część I_Opis sposobu kontroli i monitorowania
/public/get_file.php?id=235658

Zał.  I do umowy Część II_ Opis sposobu kontroli i monitorowania
/public/get_file.php?id=235656

Zał. II do umowy Część I_Regulamin PK
/public/get_file.php?id=235659

Zał.  II  do umowy Część II_ Regulamin MF4
/public/get_file.php?id=235657

Zał. nr III do umowy Część I, II_Ramowe Wytyczne
/public/get_file.php?id=235662

Zał. nr  4 do SIWZ_wzór umowy PK
/public/get_file.php?id=235660

Zał. nr  5 do SIWZ_wzór umowy MF4
/public/get_file.php?id=235661

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=236158


Koszalin: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej
w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej

Numer ogłoszenia: 34072-2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SIWZ KARR/ZP/02/14
/public/get_file.php?id=236317

SIWZ KARR/ZP/02/14 - wersja edytowalna
/public/get_file.php?id=236318

Odpowiedzi na zapytania dotyczące sprawy KARR/ZP/02/14
/public/get_file.php?id=236408

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=236503

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=236625


Koszalin: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej
Numer ogłoszenia: 179380 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie 179380 - 2014
/public/get_file.php?id=239469

SIWZ ZP/03/05/14
/public/get_file.php?id=239471

SIWZ ZP/03/05/14 - wersja edytowalna
/public/get_file.php?id=239470

Odpowiedzi na zapytania przetargowe
/public/get_file.php?id=239611

/public/get_file.php?id=239691

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=239923

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
/public/get_file.php?id=239922

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=241376


Koszalin: 12/07/2014 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo-administracyjnym i budynku portierni Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Numer ogłoszenia: 242172-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Ogłoszenie
/public/get_file.php?id=240747

SIWZ
/public/get_file.php?id=240757

Załącznik nr 11 Projekt Budowlany- Termomodernizacja budynek biurowy i portiernia
/public/get_file.php?id=240748

Załacznik nr 12 Projekt budowlany wymiana instalacji CO budynek biurowy
/public/get_file.php?id=240749

Załącznik nr 13 Projekt budowlany- wymiana instalacji CO portiernia
/public/get_file.php?id=240750

Załącznik nr 14 Projekt budowlany wymiana instalacji elektrycznej
/public/get_file.php?id=240751

Załącznik 15 Przedmiar robót- termomodernizacja budynek biurowy
/public/get_file.php?id=241299

Załącznik nr 16 Przedmiar robót termomodernizacja portiernia
/public/get_file.php?id=240753

Załącznik nr 17 Przedmiar robót wymiana instalacji CO budynek biurowy
/public/get_file.php?id=240754

Załącznik nr 18 Przedmiar robót wymiana instalacji CO portiernia
/public/get_file.php?id=240755

Załącznik nr 19 Zestawienie materiałowe- montaż pieców kondensacyjnych
/public/get_file.php?id=240762

Załącznik nr 20 Przemdiar robót wymiana instalacji elektrycznej
/public/get_file.php?id=240756

Załącznik nr 21 STWiOR Termomodernizacja budynek biurowy i portiernia
/public/get_file.php?id=240760

Załącznik nr 22 STWiOR Wymiana instalacji CO budynek biurowy
/public/get_file.php?id=240758

Załącznik nr 23 STWiOR Wymiana instalacji CO portiernia
/public/get_file.php?id=240759

Załącznik nr 24 STWiOR Wymiana instalacji elektrycznej
/public/get_file.php?id=240761

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
/public/get_file.php?id=241064

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/public/get_file.php?id=241274


Koszalin: 13/08/2014 Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej w budynku biurowo-administracyjnym i budynku portierni Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SIWZ
/public/get_file.php?id=241177

S
TWiORB elektryka
/public/get_file.php?id=241185

STWiOR CO biurowiec
/public/get_file.php?id=241183

STWiOR CO portiernia
/public/get_file.php?id=241184

Przedmiar elektryka
/public/get_file.php?id=241182

Przedmiar CO biurowiec
/public/get_file.php?id=241180

Strona 3/5 Przedmiar CO biurowiec
/public/get_file.php?id=241366

Przedmiar CO portiernia
/public/get_file.php?id=241181

Projekt CO budynek administracyjny
/public/get_file.php?id=241178

Projekt CO portiernia
/public/get_file.php?id=241179

Projekt elektryka
/public/get_file.php?id=241239

Zestawienie materiałowe kotłownia
/public/get_file.php?id=241186

Powiadomienie o wyborze
/public/get_file.php?id=241618


Koszalin: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej

Numer ogłoszenia: 270146 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Ogłoszenie
/public/get_file.php?id=241153

SIWZ ZP/04/08/14
/public/get_file.php?id=241152

SIWZ ZP/04/08/14 - wersja edytowalna
/public/get_file.php?id=241154

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
/public/get_file.php?id=241516


 

Koszalin: Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków spółdzielni socjalnej w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej

Numer ogłoszenia: 189505 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
/public/get_file.php?id=241529

SIWZ
/public/get_file.php?id=241530

SIWZ- wersja edytowalna
/public/get_file.php?id=241533

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
/public/get_file.php?id=241762

Wytworzył:
administrator
(2013-08-20)
Udostępnił:
Sulima Artur
(2008-02-12 08:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Jankowska Magdalena
(2014-09-16 15:13:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki